Шарсан талбайн MAP сав баглаа боодлын машин

Шарсан талх сав баглаа боодлын машин

Шарсан талбайн MAP багц

Термоформ хэлбэртэй хатуу хальс бүхий MAP савлагаанд

термоформ хийх сав баглаа боодлын машин