Бяслаг зүсмэлүүд арьсны сав баглаа боодлын машин

Бяслаг зүсмэлүүд арьсны сав баглаа боодлын машин

Бяслагны зүсмэлүүд арьсны багц

Урьдчилан бэлтгэсэн хатуу тавиур дээр VSP вакуум арьсны багц

вакуум арьс савлах машин
вакуум арьс савлах машин