Хулууны MAP сав баглаа боодлын машин бүхий зуслангийн байшингийн бяслаг

Хулууны сав баглаа боодлын машин бүхий зуслангийн байшингийн бяслаг

Хулууны MAP багц бүхий зуслангийн байшингийн бяслаг

Урьдчилан бэлтгэсэн тавиур дахь MAP-ийн өөрчлөгдсөн агаар мандлын баглаа боодлын хувьд

махан боодлын сав баглаа боодлын машин
махан боодлын машин