Сагамхай филе арьсны сав баглаа боодлын машин

Сагамхай филе арьсны сав баглаа боодлын машин

Сагамхай филе арьсны багц

Урьдчилан бэлтгэсэн хатуу тавиур дээр VSP вакуум арьсны багц

вакуум арьс савлах машин
вакуум арьс савлах машин