Хөлдөөсөн сагамхай филе вакуум савлах машин

Хөлдөөсөн сагамхай филе вакуум савлах машин

Хөлдөөсөн сагамхай филе IVP вакуум сав баглаа боодлын машин

Термоформ хэлбэртэй уян хатан хальс бүхий бүтээгдэхүүнийг вакуум савлах зориулалттай

термоформ хийх сав баглаа боодлын машин