Хөлдөөсөн сам хорхойн арьс сав баглаа боодлын машин

Хөлдөөсөн сам хорхойн арьс савлах машин

Хөлдөөсөн сам хорхойн арьсны багц

Урьдчилан бэлтгэсэн хатуу тавиур дээр VSP вакуум арьсны багц

вакуум арьс савлах машин
вакуум арьс савлах машин