Наймаалжны MAP Сав баглаа боодлын машин

Наймаалжны MAP савлах машин

Наймаалжны MAP багц

Урьдчилан бэлтгэсэн тавиур дахь MAP-ийн өөрчлөгдсөн агаар мандлын баглаа боодлын хувьд

махан боодлын сав баглаа боодлын машин
махан боодлын машин