Үхрийн махны бургер MAP Сав баглаа боодлын машин

өөрчлөгдсөн уур амьсгалтай сав баглаа боодлын машин

Үхрийн махны бургер MAP Сав баглаа боодлын битүүмжлэгч

Урьдчилан бэлтгэсэн тавиур дахь MAP-ийн өөрчлөгдсөн агаар мандлын баглаа боодлын хувьд

махан боодлын сав баглаа боодлын машин
махан боодлын машин