Үхрийн махны стейк арьс савлах машин

үхрийн махны стейк вакуум арьс савлах машин

Үхрийн махны стейк арьсны багц

Термофил хэлбэртэй тосгуур дахь VSP вакуум арьсны багцад

термоформ хийх сав баглаа боодлын машин