Чанасан Ham MAP сав баглаа боодлын машин

Хам MAP сав баглаа боодлын машин

Чанасан хиам MAP сав баглаа боодлын машин

Термофил хэлбэртэй тавиур дахь MAP савлагаанд

термоформ хийх сав баглаа боодлын машин