Үхрийн махны арьсны сав баглаа боодлын машин

үхрийн махны стейк вакуум арьс савлах машин

Үхрийн махны арьсны багц

Урьдчилан бэлтгэсэн хатуу тавиур дээр VSP вакуум арьсны багц

вакуум арьс савлах машин
вакуум арьс савлах машин