Шинэ махны MAP сав баглаа боодлын машин

мах савлах машин

Мах MAP сав баглаа боодлын тавиур битүүмжлэгч

Урьдчилан бэлтгэсэн тавиур дахь MAP-ийн өөрчлөгдсөн агаар мандлын баглаа боодлын хувьд

махан боодлын сав баглаа боодлын машин
махан боодлын машин