Тахианы махгүй гуяны вакуум арьс савлах машин

Тахианы махгүй гуяны арьс савлах машин

Тахианы махгүй гуяны арьсны багц

Урьдчилан бэлтгэсэн хатуу тавиур дээр VSP вакуум арьсны багц

вакуум арьс савлах машин
вакуум арьс савлах машин