Нугасны хөхний арьс савлах машин

Нугасны хөхний вакуум арьс савлах машин

Нугасны хөхний арьсны багц

Термофил хэлбэртэй тосгуур дахь VSP вакуум арьсны багцад

термоформ хийх сав баглаа боодлын машин