Нэрс жимсгэнэ MAP Pack Tray битүүмжлэх машин

Нэрс жимсгэнэ MAP сав баглаа боодлын машин

Нэрс жимсгэнэ MAP тосгуур битүүмжлэх

Урьдчилан бэлтгэсэн тавиур дахь MAP-ийн өөрчлөгдсөн агаар мандлын баглаа боодлын хувьд

махан боодлын сав баглаа боодлын машин
махан боодлын машин