Chestnut вакуум сав баглаа боодлын машин

Chestnut thermoforming MAP савлах машин

Фета хүрэн MAP багц

Термофил хэлбэртэй тавиур дахь MAP савлагаанд

термоформ хийх сав баглаа боодлын машин