Durian арьс савлах машин, тосгуур битүүмжлэгч

durian сав баглаа боодлын машин

Дюриан целлюлозын арьсны багц, лацанд битүүмжилнэ

Урьдчилан бэлтгэсэн хатуу тавиур дээр VSP вакуум арьсны багц

вакуум арьс савлах машин