Durian Pulp арьсны сав баглаа боодлын машин

Durian вакуум арьс савлах машин

Durian целлюлозын арьсны багц

Урьдчилан бэлтгэсэн хатуу тавиур дээр VSP вакуум арьсны багц

вакуум арьс савлах машин
вакуум арьс савлах машин