Хөлдөөсөн хүрэн вакуум савлах машин

Хөлдөөсөн хүрэн вакуум савлах машин

Хөлдөөсөн хүрэн вакуум багц

Вакуум уутанд бүтээгдэхүүнийг вакуум савлах зориулалттай

үхрийн махны вакуум савлах машин
үхрийн махны вакуум савлах машин