Microgreens Slad сав баглаа боодлын машин

Microgreens салат сав баглаа боодлын машин

Microgreens салат MAP тосгуур битүүмжлэх

Урьдчилан бэлтгэсэн тавиур дахь MAP-ийн өөрчлөгдсөн агаар мандлын баглаа боодлын хувьд

махан боодлын сав баглаа боодлын машин
махан боодлын машин