Parsnips сав баглаа боодлын машин

Parsnips сав баглаа боодлын машин

Parsnips MAP багц

Урьдчилан бэлтгэсэн тавиур дахь MAP-ийн өөрчлөгдсөн агаар мандлын баглаа боодлын хувьд

махан боодлын сав баглаа боодлын машин
махан боодлын машин