Лав битүүмжлэх машин

Цуврал битүүмжлэх машин ба аяга битүүмжлэх машин

Товчны битүүмжлэгч нь хуванцар савны дээд хэсгийг өнхрүүлэн хэвлэсэн хальсан эсвэл хэвлэмэл хальсан хуудасгүй битүүмжлэх төрөл юм. Савнууд нь ямар ч хэлбэртэй (тэгш өнцөгт, дөрвөлжин, дугуй хэлбэртэй, эсвэл холимог хэлбэртэй хуваагдал бүхий контейнер) тавиур, аягыг агуулдаг.

Манай тосгуур битүүмжлэх машинууд нь үндсэндээ хялбаршуулсан хувилбар юм MAP өөрчлөгдсөн уур амьсгалтай сав баглаа боодлын машин.

Дэд ангилал